หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สตูล
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
91010001
บ้านเกตรี
เปิดใช้งาน
2
91010002
บ้านวังพะเนียด
เปิดใช้งาน
3
91010003
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
เปิดใช้งาน
4
91010004
บ้านตันหยงกลิง
เปิดใช้งาน
5
91010005
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
เปิดใช้งาน
6
91010006
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
เปิดใช้งาน
7
91010007
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
เปิดใช้งาน
8
91010008
วัดหน้าเมือง
เปิดใช้งาน
9
91010010
บ้านนาแค
เปิดใช้งาน
10
91010011
บ้านคลองขุด
เปิดใช้งาน
11
91010012
บ้านเขาจีน
เปิดใช้งาน
12
91010013
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
13
91010014
บ้านท่าหิน
เปิดใช้งาน
14
91010015
บ้านนาลาน
เปิดใช้งาน
15
91010016
บ้านควนขัน
เปิดใช้งาน
16
91010017
บ้านเนินสูง
เปิดใช้งาน
17
91010018
บ้านใหม่
เปิดใช้งาน
18
91010020
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
เปิดใช้งาน
19
91010021
บ้านเจ๊ะบิลัง
เปิดใช้งาน
20
91010022
บ้านฉลุง
ไม่เปิดใช้งาน
21
91010023
บ้านกาลันยีตัน
เปิดใช้งาน
22
91010024
บ้านบันนังปุเลา
เปิดใช้งาน
23
91010025
บ้านปาเต๊ะ
เปิดใช้งาน
24
91010026
บ้านทุ่ง
เปิดใช้งาน
25
91010027
บ้านโคกประดู่
เปิดใช้งาน
26
91010028
บ้านกุบังจามัง
เปิดใช้งาน
27
91010029
อนุบาลเมืองสตูล
เปิดใช้งาน
28
91010030
บ้านตันหยงโป
เปิดใช้งาน
29
91010031
บ้านหาดทรายยาว
เปิดใช้งาน
30
91010032
บ้านตำมะลังเหนือ
เปิดใช้งาน
31
91010033
บ้านตำมะลังใต้
เปิดใช้งาน
32
91010035
บ้านกาลูบี
เปิดใช้งาน
33
91010036
บ้านกาเนะ
เปิดใช้งาน
34
91010037
บ้านทุ่งวิมาน
เปิดใช้งาน
35
91010038
บ้านควน
เปิดใช้งาน
36
91010039
บ้านเกาะยาว
เปิดใช้งาน
37
91010040
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
เปิดใช้งาน
38
91010041
อนุบาลสตูล
เปิดใช้งาน
39
91010042
อนุบาลควนโดน
เปิดใช้งาน
40
91010043
บ้านดูสน
เปิดใช้งาน
41
91010044
บ้านบูเกตยามู
เปิดใช้งาน
42
91010046
บ้านควนโต๊ะเหลง
เปิดใช้งาน
43
91010047
บ้านควนสตอ
เปิดใช้งาน
44
91010048
บ้านกุบังปะโหลด
เปิดใช้งาน
45
91010049
บ้านทุ่งพัฒนา
เปิดใช้งาน
46
91010050
บ้านทางงอ
เปิดใช้งาน
47
91010051
บ้านปันจอร์
เปิดใช้งาน
48
91010052
บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147
เปิดใช้งาน
49
91010053
บ้านวังประจัน
เปิดใช้งาน
50
91010054
บ้านทุ่งมะปรัง
เปิดใช้งาน
51
91010055
อนุบาลควนกาหลง
เปิดใช้งาน
52
91010056
นิคมซอย 10
เปิดใช้งาน
53
91010057
บ้านเหนือคลอง
เปิดใช้งาน
54
91010058
บ้านเขาไคร
เปิดใช้งาน
55
91010059
บ้านควนล่อน
ไม่เปิดใช้งาน
56
91010060
บ้านห้วยน้ำดำ
เปิดใช้งาน
57
91010061
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
เปิดใช้งาน
58
91010062
นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
เปิดใช้งาน
59
91010063
บ้านน้ำหรา
เปิดใช้งาน
60
91010064
บ้านโตนปาหนัน
เปิดใช้งาน
61
91010065
บ้านหัวกาหมิง
เปิดใช้งาน
62
91010066
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
เปิดใช้งาน
63
91010067
บ้านค่ายรวมมิตร
เปิดใช้งาน
64
91010068
บ้านทุ่งตำเสา
เปิดใช้งาน
65
91010069
บ้านน้ำร้อน
เปิดใช้งาน
66
91010070
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
เปิดใช้งาน
67
91010071
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
เปิดใช้งาน
68
91010072
บ้านอุได
เปิดใช้งาน
69
91010073
นิคมพัฒนาผัง 120
เปิดใช้งาน
70
91010074
นิคมพัฒนาผัง 42
เปิดใช้งาน
71
91010075
บ้านท่าแพ
เปิดใช้งาน
72
91010076
อนุบาลท่าแพ
เปิดใช้งาน
73
91010077
บ้านสายควน
เปิดใช้งาน
74
91010078
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
เปิดใช้งาน
75
91010079
บ้านนาแก้ว
เปิดใช้งาน
76
91010080
บ้านแป-ระใต้
เปิดใช้งาน
77
91010081
บ้านปลักหว้า
เปิดใช้งาน
78
91010082
บ้านวังปริง
เปิดใช้งาน
79
91010083
บ้านไร่
เปิดใช้งาน
80
91010084
บ้านสวนเทศ
เปิดใช้งาน
81
91010085
บ้านแป-ระเหนือ
เปิดใช้งาน
82
91010086
บ้านควนเก
เปิดใช้งาน
83
91010087
บ้านสาคร
เปิดใช้งาน
84
91010088
บ้านสาครเหนือ
เปิดใช้งาน
85
91010089
บ้านทางยาง
เปิดใช้งาน
86
91010090
บ้านทุ่งริ้น
เปิดใช้งาน
87
91010091
สมาคมเลขานุการสตรี 3
เปิดใช้งาน
88
91010092
บ้านคลองสองปาก
เปิดใช้งาน
89
91010093
อนุบาลละงู
ไม่เปิดใช้งาน
90
91010094
บ้านไสใหญ่
เปิดใช้งาน
91
91010095
บ้านปิใหญ่
เปิดใช้งาน
92
91010096
บ้านโกตา
เปิดใช้งาน
93
91010097
บ้านปากปิง
เปิดใช้งาน
94
91010098
บ้านป่าฝาง
เปิดใช้งาน
95
91010099
บ้านท่าแลหลา
เปิดใช้งาน
96
91010100
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
เปิดใช้งาน
97
91010101
บ้านอุไร
เปิดใช้งาน
98
91010102
บ้านตูแตหรำ
เปิดใช้งาน
99
91010103
บ้านควนฟ้าแลบ
เปิดใช้งาน
100
91010104
บ้านบ่อหิน
เปิดใช้งาน
101
91010105
บ้านดาหลำ
เปิดใช้งาน
102
91010106
บ้านนาข่า
เปิดใช้งาน
103
91010107
บ้านหาญ
เปิดใช้งาน
104
91010108
ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
เปิดใช้งาน
105
91010109
บ้านทุ่งไหม้
เปิดใช้งาน
106
91010110
บ้านหนองหอยโข่ง
เปิดใช้งาน
107
91010111
บ้านวังสายทอง
เปิดใช้งาน
108
91010112
บ้านหัวควน
เปิดใช้งาน
109
91010113
บ้านตะโละใส
เปิดใช้งาน
110
91010114
บ้านปากบารา
เปิดใช้งาน
111
91010115
บ้านบ่อเจ็ดลูก
เปิดใช้งาน
112
91010116
บ้านท่ายาง
เปิดใช้งาน
113
91010117
บ้านท่าพยอม
เปิดใช้งาน
114
91010118
บ้านเกาะบูโหลน
เปิดใช้งาน
115
91010119
บ้านโคกพะยอม
เปิดใช้งาน
116
91010120
บ้านลาหงา
เปิดใช้งาน
117
91010121
บ้านนาพญา
เปิดใช้งาน
118
91010122
บ้านห้วยมะพร้าว
เปิดใช้งาน
119
91010123
บ้านเกาะยวน
เปิดใช้งาน
120
91010124
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
เปิดใช้งาน
121
91010125
บ้านคลองน้ำเค็ม
เปิดใช้งาน
122
91010126
บ้านห้วยไทร
เปิดใช้งาน
123
91010127
บ้านปากละงู
เปิดใช้งาน
124
91010128
บ้านในเมือง
เปิดใช้งาน
125
91010129
บ้านปากบาง
เปิดใช้งาน
126
91010130
บ้านท่าชะมวง
เปิดใช้งาน
127
91010131
บ้านบากันโต๊ะทิด
เปิดใช้งาน
128
91010132
เพียงหลวง ๔
เปิดใช้งาน
129
91010133
บ้านบุโบย
เปิดใช้งาน
130
91010134
บ้านสนกลาง
เปิดใช้งาน
131
91010135
บ้านตันหยงละไน้
เปิดใช้งาน
132
91010136
บ้านกาแบง
เปิดใช้งาน
133
91010137
บ้านขอนคลาน
เปิดใช้งาน
134
91010138
บ้านราไว
เปิดใช้งาน
135
91010139
บ้านทุ่งบุหลัง
เปิดใช้งาน
136
91010140
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
เปิดใช้งาน
137
91010141
บ้านมะหงัง
เปิดใช้งาน
138
91010142
อนุบาลทุ่งหว้า
เปิดใช้งาน
139
91010143
วัดชมพูนิมิต
เปิดใช้งาน
140
91010144
บ้านคีรีวง
เปิดใช้งาน
141
91010145
บ้านราวปลา
เปิดใช้งาน
142
91010146
บ้านนาทอน
เปิดใช้งาน
143
91010148
บ้านวังตง
เปิดใช้งาน
144
91010149
บ้านท่าศิลา
เปิดใช้งาน
145
91010150
บ้านบารายี
เปิดใช้งาน
146
91010151
บ้านช่องไทร
เปิดใช้งาน
147
91010152
บ้านป่าแก่บ่อหิน
เปิดใช้งาน
148
91010153
วรรธนะสาร
เปิดใช้งาน
149
91010154
บ้านทุ่งดินลุ่ม
เปิดใช้งาน
150
91010155
อนุบาลมะนัง
เปิดใช้งาน
151
91010158
นิคมพัฒนาผัง 20
เปิดใช้งาน
152
91010159
บ้านวังพระเคียน
เปิดใช้งาน
153
91010160
ผังปาล์ม 1
เปิดใช้งาน
154
91010161
ผังปาล์ม 2
เปิดใช้งาน
155
91010162
ผังปาล์ม 4
เปิดใช้งาน
156
91010163
ผังปาล์ม 7
เปิดใช้งาน
157
91010164
บ้านมะนัง
เปิดใช้งาน
158
91010165
บ้านป่าพน
เปิดใช้งาน
159
91010166
ผังปาล์ม 3
เปิดใช้งาน