หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
92010001
บ้านควนปริง
เปิดใช้งาน
2
92010002
บ้านนาป้อ
เปิดใช้งาน
3
92010004
วัดนิคมประทีป
เปิดใช้งาน
4
92010005
วัดสาริการาม
เปิดใช้งาน
5
92010006
มิตรภาพที่ 31
เปิดใช้งาน
6
92010007
วัดควนวิเศษ
เปิดใช้งาน
7
92010008
อนุบาลตรัง
เปิดใช้งาน
8
92010009
วัดไทรงาม
เปิดใช้งาน
9
92010010
วัดไพรสนฑ์
เปิดใช้งาน
10
92010011
ไทยรัฐวิทยา ๓๙
เปิดใช้งาน
11
92010015
บ้านควนสระแก้ว
เปิดใช้งาน
12
92010016
วัดศรีสุวรรณาราม
เปิดใช้งาน
13
92010017
วัดนานอน
เปิดใช้งาน
14
92010023
บ้านบางยาง
เปิดใช้งาน
15
92010025
บ้านคลองเต็ง
เปิดใช้งาน
16
92010028
วัดทุ่งหินผุด
เปิดใช้งาน
17
92010029
บ้านโคกชะแง้
เปิดใช้งาน
18
92010031
บ้านหนองเรี้ย
เปิดใช้งาน
19
92010032
ต้นบากราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
20
92010033
วัดขุนสิทธิ์
เปิดใช้งาน
21
92010034
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เปิดใช้งาน
22
92010037
วัดน้ำผุด
เปิดใช้งาน
23
92010038
บ้านห้วยเร็จ
เปิดใช้งาน
24
92010039
บ้านปากห้วย
เปิดใช้งาน
25
92010040
บ้านไร่พรุ
เปิดใช้งาน
26
92010041
บ้านทุ่งนา
เปิดใช้งาน
27
92010042
บ้านเขาหลัก
เปิดใช้งาน
28
92010043
บ้านด่าน
เปิดใช้งาน
29
92010044
วัดแจ้ง
เปิดใช้งาน
30
92010045
วัดเกาะมะม่วง
เปิดใช้งาน
31
92010047
บ้านห้วยไทร
เปิดใช้งาน
32
92010048
วัดโพธาราม
เปิดใช้งาน
33
92010050
วัดเชี่ยวชาญกิจ
เปิดใช้งาน
34
92010051
บ้านปากไพ
เปิดใช้งาน
35
92010052
บ้านกลางนา
เปิดใช้งาน
36
92010053
บ้านโพรงจระเข้
เปิดใช้งาน
37
92010054
วัดโหละคล้า
เปิดใช้งาน
38
92010056
วัดอัมพวัน
เปิดใช้งาน
39
92010057
บ้านคลองทรายขาว
เปิดใช้งาน
40
92010058
บ้านทุ่งนา
เปิดใช้งาน
41
92010059
บ้านหนองชวด
เปิดใช้งาน
42
92010061
บ้านนาโตง
เปิดใช้งาน
43
92010062
บ้านนานิน
เปิดใช้งาน
44
92010063
บ้านคลองปะเหลียน
เปิดใช้งาน
45
92010064
บ้านท่าบันได
เปิดใช้งาน
46
92010065
บ้านควนอินทนินงาม
เปิดใช้งาน
47
92010066
บ้านควนเคี่ยม
เปิดใช้งาน
48
92010067
บ้านควนยาง
เปิดใช้งาน
49
92010068
บ้านควนยวน
เปิดใช้งาน
50
92010070
บ้านทุ่งค่าย
เปิดใช้งาน
51
92010071
บ้านเขาไม้แก้ว
เปิดใช้งาน
52
92010072
บ้านยูงงาม
เปิดใช้งาน
53
92010073
วัดหนองเป็ด
เปิดใช้งาน
54
92010074
บ้านหนองชุมแสง
เปิดใช้งาน
55
92010075
วัดควนนิมิตศิลา
เปิดใช้งาน
56
92010076
บ้านไทรงาม
เปิดใช้งาน
57
92010077
บ้านลำพิกุล
เปิดใช้งาน
58
92010078
บ้านทอนพลา
เปิดใช้งาน
59
92010079
บ้านทุ่งศาลา
เปิดใช้งาน
60
92010080
บ้านห้วยด้วน
เปิดใช้งาน
61
92010081
บ้านในควน
เปิดใช้งาน
62
92010082
บ้านทุ่งหนองแห้ง
เปิดใช้งาน
63
92010086
บ้านโคกทราย
เปิดใช้งาน
64
92010087
บ้านย่านตาขาว
เปิดใช้งาน
65
92010088
บ้านนายายหม่อม
เปิดใช้งาน
66
92010089
บ้านควนโพธิ์
เปิดใช้งาน
67
92010091
วัดชลวาปีวิหาร
เปิดใช้งาน
68
92010094
บ้านทุ่งเกาะญวน
เปิดใช้งาน
69
92010095
หาดทรายทอง
เปิดใช้งาน
70
92010096
บ้านแหลม
เปิดใช้งาน
71
92010098
บ้านสามแยก
เปิดใช้งาน
72
92010099
บ้านทอนหาน
เปิดใช้งาน
73
92010100
บ้านท่าข้าม
เปิดใช้งาน
74
92010101
บ้านหยงสตาร์
เปิดใช้งาน
75
92010102
ทุ่งรวงทอง
เปิดใช้งาน
76
92010103
วัดท่าพญา
เปิดใช้งาน
77
92010104
บ้านทุ่งยาว
เปิดใช้งาน
78
92010105
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
79
92010107
บ้านทุ่งมะขามป้อม
เปิดใช้งาน
80
92010108
บ้านยวนโปะ
เปิดใช้งาน
81
92010109
บ้านป่าแก่
เปิดใช้งาน
82
92010110
บ้านบางด้วน
เปิดใช้งาน
83
92010111
วัดควนวิไล
เปิดใช้งาน
84
92010113
บ้านหนองยายแม็ม
เปิดใช้งาน
85
92010114
บ้านหนองโต๊ะ
เปิดใช้งาน
86
92010115
บ้านห้วยม่วง
เปิดใช้งาน
87
92010116
บ้านหินคอกควาย
เปิดใช้งาน
88
92010117
บ้านหัวควน
เปิดใช้งาน
89
92010118
บ้านวังศิลา
เปิดใช้งาน
90
92010119
บ้านควนไม้ดำ
เปิดใช้งาน
91
92010121
บ้านลำปลอกเหนือ
เปิดใช้งาน
92
92010122
บ้านหาดเลา
เปิดใช้งาน
93
92010123
บ้านปะเหลียน
เปิดใช้งาน
94
92010124
บ้านลำแคลง
เปิดใช้งาน
95
92010125
บ้านเขาติง
เปิดใช้งาน
96
92010126
บ้านลิพัง
เปิดใช้งาน
97
92010127
บ้านทุ่งปาหนัน
เปิดใช้งาน
98
92010128
บ้านสุโสะ
เปิดใช้งาน
99
92010129
บ้านท่าคลอง
เปิดใช้งาน
100
92010130
ทุ่งไทรทอง
เปิดใช้งาน
101
92010131
บ้านท่าเทศ
เปิดใช้งาน
102
92010132
หนองผักฉีด
เปิดใช้งาน
103
92010133
บ้านหนองเจ็ดบาท
เปิดใช้งาน
104
92010134
บ้านแหลมสอม
เปิดใช้งาน
105
92010135
บ้านนาทุ่ง
เปิดใช้งาน
106
92010136
วัดไทรทอง
เปิดใช้งาน
107
92010137
วัดนางประหลาด
เปิดใช้งาน
108
92010138
บ้านไร่หลวง
เปิดใช้งาน
109
92010139
บ้านช่อง
เปิดใช้งาน
110
92010140
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
เปิดใช้งาน
111
92010141
บ้านห้วยลึก
เปิดใช้งาน
112
92010142
วัดธรรมาราม
เปิดใช้งาน
113
92010143
บ้านเกาะปุด
เปิดใช้งาน
114
92010144
วัดควนสีนวล
เปิดใช้งาน
115
92010147
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
116
92010148
วัดจอมไตร
เปิดใช้งาน
117
92010149
ไทรงาม
เปิดใช้งาน
118
92010150
บ้านควนสวรรค์
เปิดใช้งาน
119
92010151
บ้านคลองลำปริง
เปิดใช้งาน
120
92010152
บ้านหนองยวน
เปิดใช้งาน
121
92010153
บ้านทุ่งส้มป่อย
เปิดใช้งาน
122
92010154
วัดมงคลสถาน
เปิดใช้งาน
123
92010155
บ้านตะเสะ
เปิดใช้งาน
124
92010156
บ้านนาทะเล
เปิดใช้งาน
125
92010157
บ้านโคกรัก
เปิดใช้งาน
126
92010158
บ้านทุ่งกอ
เปิดใช้งาน
127
92010159
บ้านบ้าหวี
เปิดใช้งาน
128
92010160
บ้านบกหัก
เปิดใช้งาน
129
92010161
หาดสำราญ
เปิดใช้งาน
130
92010162
วัดหนองสมาน
เปิดใช้งาน
131
92010163
บ้านปากปรน
เปิดใช้งาน
132
92010164
วัดปากปรน
เปิดใช้งาน