หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
93010002
วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
เปิดใช้งาน
2
93010004
วัดควนแร่
เปิดใช้งาน
3
93010005
วัดบ้านสวน
เปิดใช้งาน
4
93010006
บ้านควนกุฎ
เปิดใช้งาน
5
93010007
วัดประดู่ทอง
เปิดใช้งาน
6
93010009
อนุบาลพัทลุง
เปิดใช้งาน
7
93010012
วัดปากสระ
เปิดใช้งาน
8
93010013
วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
9
93010014
บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
10
93010015
วัดท่าสำเภาใต้
เปิดใช้งาน
11
93010016
วัดท่าสำเภาเหนือ
เปิดใช้งาน
12
93010017
วัดสุวรรณวิหารน้อย
เปิดใช้งาน
13
93010019
วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
14
93010021
วัดประจิมทิศาราม
เปิดใช้งาน
15
93010023
บ้านไสถั่ว
เปิดใช้งาน
16
93010024
วัดอภยาราม
เปิดใช้งาน
17
93010025
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
18
93010026
วัดควนอินทร์นิมิตร
เปิดใช้งาน
19
93010027
วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89
เปิดใช้งาน
20
93010028
วัดนาท่อม
เปิดใช้งาน
21
93010029
วัดโคกแย้ม
เปิดใช้งาน
22
93010030
บ้านนาโหนด
เปิดใช้งาน
23
93010031
วัดหัวหมอน
เปิดใช้งาน
24
93010032
วัดบ่วงช้าง
เปิดใช้งาน
25
93010033
บ้านต้นไทร
เปิดใช้งาน
26
93010035
บ้านแหลมยาง
เปิดใช้งาน
27
93010036
บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
เปิดใช้งาน
28
93010037
วัดเขาแดง
เปิดใช้งาน
29
93010038
วัดควนถบ
เปิดใช้งาน
30
93010039
อนุบาลเมืองพัทลุง
ไม่เปิดใช้งาน
31
93010040
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
32
93010041
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
33
93010043
บ้านเตาปูน
เปิดใช้งาน
34
93010044
วัดปากประ
เปิดใช้งาน
35
93010045
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
36
93010046
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
เปิดใช้งาน
37
93010106
บ้านควนขนุน
เปิดใช้งาน
38
93010108
บ้านควนพลี
เปิดใช้งาน
39
93010109
วัดพิกุลทอง
เปิดใช้งาน
40
93010110
วัดไทรโกบ
เปิดใช้งาน
41
93010111
บ้านหยีในสามัคคี
เปิดใช้งาน
42
93010112
บ้านควนดินแดง
เปิดใช้งาน
43
93010113
บ้านใสอ้อย
เปิดใช้งาน
44
93010114
วัดหรังแคบ
เปิดใช้งาน
45
93010115
วัดป่าตอ
เปิดใช้งาน
46
93010116
อนุบาลควนขนุน
เปิดใช้งาน
47
93010117
บ้านโคกโดน
เปิดใช้งาน
48
93010118
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
เปิดใช้งาน
49
93010119
วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
50
93010120
บ้านหัวป่าเขียว
เปิดใช้งาน
51
93010121
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
เปิดใช้งาน
52
93010122
บ้านขันหมู่
เปิดใช้งาน
53
93010123
วัดเกาะยาง
เปิดใช้งาน
54
93010124
วัดลานแซะ
เปิดใช้งาน
55
93010125
วัดโงกน้ำ
เปิดใช้งาน
56
93010126
วัดพังดาน
เปิดใช้งาน
57
93010128
วัดควนปันตาราม
เปิดใช้งาน
58
93010129
วัดสุนทราวาส
เปิดใช้งาน
59
93010130
บ้านปากสระ
เปิดใช้งาน
60
93010131
บ้านสํานักกอ
เปิดใช้งาน
61
93010133
ชุมชนบ้านควนปริง
เปิดใช้งาน
62
93010134
วัดทุ่งขึงหนัง
เปิดใช้งาน
63
93010135
ทุ่งยางเปล
เปิดใช้งาน
64
93010136
บ้านระหว่างควน
เปิดใช้งาน
65
93010138
บ้านธรรมเถียร(สุขประชารัฐ)
เปิดใช้งาน
66
93010139
บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
เปิดใช้งาน
67
93010140
วัดไทรงาม
เปิดใช้งาน
68
93010141
บ้านชายคลอง
เปิดใช้งาน
69
93010142
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
70
93010143
วัดเขาป้าเจ้
เปิดใช้งาน
71
93010144
วัดควนแพรกหา
เปิดใช้งาน
72
93010145
วัดเขาอ้อ
เปิดใช้งาน
73
93010146
วัดดอนศาลา
เปิดใช้งาน
74
93010147
วัดเขาทอง
เปิดใช้งาน
75
93010148
วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
76
93010149
วัดประดู่เรียง
เปิดใช้งาน
77
93010150
วัดแหลมโตนด
เปิดใช้งาน
78
93010151
บ้านเตง
เปิดใช้งาน
79
93010185
บ้านเขาปู่
เปิดใช้งาน
80
93010186
บ้านเหรียงงาม
เปิดใช้งาน
81
93010187
วัดใสประดู่
เปิดใช้งาน
82
93010188
ชุณหะวัณ
เปิดใช้งาน
83
93010189
วัดโพรงงู
เปิดใช้งาน
84
93010190
บ้านไทรทอง
เปิดใช้งาน
85
93010191
อนุบาลศรีบรรพต
เปิดใช้งาน
86
93010192
บ้านโหล๊ะเร็ด
เปิดใช้งาน
87
93010193
วัดตะแพน
เปิดใช้งาน
88
93010194
บ้านสวนโหนด
เปิดใช้งาน
89
93010196
บ้านหัสคุณ
เปิดใช้งาน
90
93010229
ประชารัฐบำรุง 2
เปิดใช้งาน
91
93010230
วัดคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
92
93010231
บ้านห้วยกรวด
เปิดใช้งาน
93
93010232
บ้านปากเหมือง
เปิดใช้งาน
94
93010233
บ้านไสเลียบ
เปิดใช้งาน
95
93010234
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
เปิดใช้งาน
96
93010235
บ้านเนินทราย
เปิดใช้งาน
97
93010236
บ้านศาลาน้ำ
เปิดใช้งาน
98
93010237
บ้านบ่อทราย
เปิดใช้งาน
99
93010238
บ้านตลิ่งชัน
เปิดใช้งาน
100
93010239
อนุบาลป่าพะยอม
เปิดใช้งาน
101
93010240
บ้านไสกุน
เปิดใช้งาน
102
93010241
บ้านลานข่อย
เปิดใช้งาน
103
93010242
บ้านทุ่งชุมพล
เปิดใช้งาน
104
93010243
บ้านห้วยน้ำดำ
เปิดใช้งาน
105
93010245
บ้านถ้ำลา
เปิดใช้งาน
106
93010246
บ้านขัน
เปิดใช้งาน
107
93010247
อนุบาลศรีนครินทร์
เปิดใช้งาน
108
93010248
วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
เปิดใช้งาน
109
93010249
บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
110
93010250
วัดบ้านนา
เปิดใช้งาน
111
93010251
วัดลำใน
เปิดใช้งาน
112
93010252
บ้านนาวง
เปิดใช้งาน
113
93010253
บ้านโตน
เปิดใช้งาน
114
93010254
วัดเกษตรนิคม
เปิดใช้งาน
115
93010255
บ้านโหละหนุน
เปิดใช้งาน
116
93010256
บ้านอ่างทอง
เปิดใช้งาน
117
93010257
วัดร่มเมือง
เปิดใช้งาน