หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
93010047
บ้านพน
เปิดใช้งาน
2
93010048
วัดเขาวงก์
เปิดใช้งาน
3
93010049
สามัคคีอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
4
93010050
บ้านนาทุ่งโพธิ์
เปิดใช้งาน
5
93010051
บ้านป่าแก่
เปิดใช้งาน
6
93010052
บ้านพูด กรป.กลาง
เปิดใช้งาน
7
93010053
บ้านคู
เปิดใช้งาน
8
93010054
บ้านควนประกอบ
เปิดใช้งาน
9
93010056
บ้านหน้าวัง
เปิดใช้งาน
10
93010057
อนุบาลกงหรา
เปิดใช้งาน
11
93010058
บ้านทอนตรน
เปิดใช้งาน
12
93010059
บ้านวังปริง
เปิดใช้งาน
13
93010060
บ้านต้นประดู่
เปิดใช้งาน
14
93010061
วัดควนขี้แรด
เปิดใช้งาน
15
93010062
วัดพังกิ่ง
เปิดใช้งาน
16
93010063
วัดหวัง
เปิดใช้งาน
17
93010064
อนุบาลเขาชัยสน
เปิดใช้งาน
18
93010065
วัดหัวเขาชัยสน
เปิดใช้งาน
19
93010068
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
เปิดใช้งาน
20
93010069
บ้านควนโคกยา
เปิดใช้งาน
21
93010070
บ้านเทพราช
เปิดใช้งาน
22
93010071
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
เปิดใช้งาน
23
93010072
บ้านท่าลาด
เปิดใช้งาน
24
93010074
วัดท่านางพรหม
เปิดใช้งาน
25
93010075
วัดชุมประดิษฐ์
เปิดใช้งาน
26
93010076
วัดควนสามโพธิ์
เปิดใช้งาน
27
93010077
บ้านไสนายขัน
เปิดใช้งาน
28
93010078
วัดโพธิยาราม
เปิดใช้งาน
29
93010079
บ้านควนหมอทอง
เปิดใช้งาน
30
93010080
บ้านเกาะทองสม
เปิดใช้งาน
31
93010081
บ้านควนยวน
เปิดใช้งาน
32
93010082
วัดท่าควาย
เปิดใช้งาน
33
93010083
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
เปิดใช้งาน
34
93010085
วัดแหลมจองถนน
เปิดใช้งาน
35
93010086
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
36
93010087
วัดหานโพธิ์
เปิดใช้งาน
37
93010089
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
เปิดใช้งาน
38
93010092
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
39
93010093
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
40
93010094
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
41
93010095
บ้านท่าเชียด
เปิดใช้งาน
42
93010096
บ้านพรุนายขาว
เปิดใช้งาน
43
93010097
บ้านทุ่งหนองสิบบาท
เปิดใช้งาน
44
93010098
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
45
93010099
บ้านหัวช้าง
เปิดใช้งาน
46
93010100
วัดโหล๊ะจันกระ
เปิดใช้งาน
47
93010101
บ้านควนอินนอโม
เปิดใช้งาน
48
93010102
บ้านด่านโลด
เปิดใช้งาน
49
93010103
บ้านร่มโพธิ์ไทร
เปิดใช้งาน
50
93010104
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
51
93010105
วัดปลักปอม
เปิดใช้งาน
52
93010152
วัดสุภาษิตาราม
เปิดใช้งาน
53
93010153
วัดแหลมดินสอ
เปิดใช้งาน
54
93010154
บ้านท่าเนียน
เปิดใช้งาน
55
93010155
บ้านเกาะนางคำ
เปิดใช้งาน
56
93010156
บ้านเกาะนางคำเหนือ
เปิดใช้งาน
57
93010157
บ้านเกาะหมาก
เปิดใช้งาน
58
93010158
บ้านเกาะเสือ
เปิดใช้งาน
59
93010159
บ้านปากบางนาคราช
เปิดใช้งาน
60
93010160
บ้านเกาะโคบ
เปิดใช้งาน
61
93010161
บ้านท่าวา
เปิดใช้งาน
62
93010162
บ้านช่องฟืน
เปิดใช้งาน
63
93010163
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
เปิดใช้งาน
64
93010164
บ้านโคกทราย
เปิดใช้งาน
65
93010165
วัดไทรพอน
เปิดใช้งาน
66
93010166
วัดควนเผยอ
เปิดใช้งาน
67
93010167
บ้านดอนประดู่
เปิดใช้งาน
68
93010168
วัดหัวควน
เปิดใช้งาน
69
93010169
บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
70
93010170
อนุบาลปากพะยูน
เปิดใช้งาน
71
93010171
ปากพะยูน
เปิดใช้งาน
72
93010172
วัดโรจนาราม
เปิดใช้งาน
73
93010173
วัดฝาละมี
เปิดใช้งาน
74
93010174
บ้านควนพระสาครินทร์
เปิดใช้งาน
75
93010175
บ้านแหลม
เปิดใช้งาน
76
93010176
วัดบางขวน
เปิดใช้งาน
77
93010177
บ้านบางมวง
เปิดใช้งาน
78
93010178
วัดพระเกิด
เปิดใช้งาน
79
93010179
วัดควนนางพิมพ์
เปิดใช้งาน
80
93010180
บ้านม่วงทวน
เปิดใช้งาน
81
93010181
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
เปิดใช้งาน
82
93010182
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
เปิดใช้งาน
83
93010183
บ้านทะเลเหมียง
เปิดใช้งาน
84
93010184
บ้านควนนกหว้า
เปิดใช้งาน
85
93010197
วัดควนเพ็ง
เปิดใช้งาน
86
93010198
บ้านควนแหวง
เปิดใช้งาน
87
93010199
วัดโคกตะเคียน
เปิดใช้งาน
88
93010200
วัดพรุพ้อ
เปิดใช้งาน
89
93010201
บ้านควนหินแท่น
เปิดใช้งาน
90
93010202
บ้านทุ่งคลองควาย
เปิดใช้งาน
91
93010203
บ้านโหล๊ะหาร
เปิดใช้งาน
92
93010204
บ้านยางขาคีม
เปิดใช้งาน
93
93010205
บ้านทุ่งนารี
เปิดใช้งาน
94
93010206
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
เปิดใช้งาน
95
93010207
วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
96
93010208
อนุบาลป่าบอน
เปิดใช้งาน
97
93010209
วัดท่าดินแดง
เปิดใช้งาน
98
93010210
บ้านน้ำตก
เปิดใช้งาน
99
93010211
วัดควนเคี่ยม
เปิดใช้งาน
100
93010213
บ้านหนองธง
เปิดใช้งาน
101
93010214
มิตรมวลชน 1
เปิดใช้งาน
102
93010215
บ้านเหมืองตะกั่ว
เปิดใช้งาน
103
93010216
บ้านโคกสัก
เปิดใช้งาน
104
93010217
วัดลอน
เปิดใช้งาน
105
93010218
บ้านต้นสน
เปิดใช้งาน
106
93010219
วัดรัตนวราราม
เปิดใช้งาน
107
93010220
วัดสังฆวราราม
เปิดใช้งาน
108
93010221
วัดปัณณาราม
เปิดใช้งาน
109
93010223
อนุบาลบางแก้ว
เปิดใช้งาน
110
93010224
บ้านหาดไข่เต่า
เปิดใช้งาน
111
93010225
วัดนาปะขอ
เปิดใช้งาน
112
93010226
วัดโตนด
เปิดใช้งาน
113
93010227
วัดนาหม่อม
เปิดใช้งาน
114
93010228
บ้านปากพล
เปิดใช้งาน