หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.ยะลา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
95020020
เขื่อนบางลาง
เปิดใช้งาน
2
95020021
บ้านสันติ
เปิดใช้งาน
3
95020022
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
เปิดใช้งาน
4
95020023
บ้านฉลองชัย
เปิดใช้งาน
5
95020024
บ้านตะบิงติงงี
เปิดใช้งาน
6
95020025
บ้านกือลอง
ไม่เปิดใช้งาน
7
95020026
บ้านทรายแก้ว
เปิดใช้งาน
8
95020027
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
เปิดใช้งาน
9
95020028
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
ไม่เปิดใช้งาน
10
95020029
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
ไม่เปิดใช้งาน
11
95020030
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
ไม่เปิดใช้งาน
12
95020031
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
เปิดใช้งาน
13
95020032
บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
เปิดใช้งาน
14
95020033
บ้านคีรีลาดพัฒนา
ไม่เปิดใช้งาน
15
95020034
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ไม่เปิดใช้งาน
16
95020035
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
ไม่เปิดใช้งาน
17
95020036
บ้านทำนบ
ไม่เปิดใช้งาน
18
95020037
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
เปิดใช้งาน
19
95020038
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
ไม่เปิดใช้งาน
20
95020039
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
เปิดใช้งาน
21
95020040
บ้านรานอ
เปิดใช้งาน
22
95020041
บ้านตังกาเด็ง
เปิดใช้งาน
23
95020042
บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
เปิดใช้งาน
24
95020043
บ้านป่าหวัง
ไม่เปิดใช้งาน
25
95020044
บ้านวังหิน
ไม่เปิดใช้งาน
26
95020045
บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
เปิดใช้งาน
27
95020046
บ้านบันนังกูแว
เปิดใช้งาน
28
95020047
บ้านเจาะปันตัง
ไม่เปิดใช้งาน
29
95020048
บ้านกาโสด
เปิดใช้งาน
30
95020049
บ้านธารทิพย์
เปิดใช้งาน
31
95020050
บ้านบางลาง
เปิดใช้งาน
32
95020051
บ้านบาเจาะ
เปิดใช้งาน
33
95020052
บ้านสาคู
เปิดใช้งาน
34
95020067
บ้านปาแดรู
ไม่เปิดใช้งาน
35
95020068
บ้านเจาะตาแม
ไม่เปิดใช้งาน
36
95020069
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
เปิดใช้งาน
37
95020070
บ้านกาตอง
ไม่เปิดใช้งาน
38
95020071
บ้านตาชี
เปิดใช้งาน
39
95020072
บ้านบาโงยซิแน
เปิดใช้งาน
40
95020073
บ้านซีเยาะ
ไม่เปิดใช้งาน
41
95020074
ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
เปิดใช้งาน
42
95020075
บ้านตันหยง
เปิดใช้งาน
43
95020076
บ้านลีตอ
เปิดใช้งาน
44
95020077
บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
เปิดใช้งาน
45
95020078
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
ไม่เปิดใช้งาน
46
95020079
บ้านปะแต
เปิดใช้งาน
47
95020080
บ้านบายอ
ไม่เปิดใช้งาน
48
95020081
บ้านลือเน็ง
ไม่เปิดใช้งาน
49
95020082
บ้านบาจุ
เปิดใช้งาน
50
95020083
ท่าละมัย
เปิดใช้งาน
51
95020084
สามัคคี
เปิดใช้งาน
52
95020085
บ้านหลักเขต
เปิดใช้งาน
53
95020086
บ้านลากอ
ไม่เปิดใช้งาน
54
95020087
บ้านรัตนา
ไม่เปิดใช้งาน
55
95020088
อาสินศึกษา
เปิดใช้งาน
56
95020089
บ้านยะหา
ไม่เปิดใช้งาน
57
95020090
บ้านพงกูแว
เปิดใช้งาน
58
95020091
บ้านละแอ
เปิดใช้งาน
59
95020092
บ้านวังสำราญ
ไม่เปิดใช้งาน
60
95020093
บ้านเตรียมปัญญา
เปิดใช้งาน
61
95020094
บ้านบันนังดามา
เปิดใช้งาน
62
95020095
บ้านนิบง
เปิดใช้งาน
63
95020096
บ้านลูโบ๊ะปันยัง
เปิดใช้งาน
64
95020097
บ้านยือนัง
ไม่เปิดใช้งาน
65
95020098
บ้านลาแล
เปิดใช้งาน
66
95020099
บ้านบาละ
เปิดใช้งาน
67
95020100
บ้านคชศิลา
ไม่เปิดใช้งาน
68
95020101
บ้านคลองน้ำใส
เปิดใช้งาน