ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010470302
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030208
รหัส Obec 6 หลัก :
  540584
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งเจริญพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungcharoenpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำเจริญ
ตำบล :
  หนองแปน
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042704811
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  thungcharoen99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแปน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา


นางพันสา ศรีปากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน