ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720010
รหัส Smis 8 หลัก :
  10020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  720010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิบูลอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pibool upphatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  สามเสนนอก
อำเภอ :
  เขตห้วยขวาง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10320
โทรศัพท์ :
  025114049
โทรสาร :
  029399871
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2495
อีเมล์ :
  piboolupatham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนโกสินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 16:35:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์


นายปรพล แก้วชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน