ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720065
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  720065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระโขนงพิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prakanongpitayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน182
ตำบล :
  บางจาก
อำเภอ :
  เขตพระโขนง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10260
โทรศัพท์ :
   0-2311-5185 , 0-2311-5196
โทรสาร :
   0-2311-5317 , 0-2332-5040
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระโขนง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  - กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  - กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:33:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย


นายคณิตพันธ์ จามรธัญญาวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน