ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720081
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  720081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประดู่ในทรงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpradoonaisongtham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน1160/3 ซ.เพชรเกษม 15
ตำบล :
  วัดท่าพระ
อำเภอ :
  เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10600
โทรศัพท์ :
  0-2457-9830
โทรสาร :
  024574437
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม พ.ศ 2497
อีเมล์ :
  pradoonai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สพม.1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:29:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน