ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720105
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032028
รหัส Obec 6 หลัก :
  720105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางปะกอกวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangpakokwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน51
ตำบล :
  บางปะกอก
อำเภอ :
  เขตราษฎร์บูรณะ
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10140
โทรศัพท์ :
  0-2872-3080
โทรสาร :
  028723073
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  Bangpakok@bpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราษฎร์บูรณะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:49:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม


นายวิเชียร ชุติมาสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2