ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720142
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032033
รหัส Obec 6 หลัก :
  720142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชวินิตบางแคปานขำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAJAWINIT BANGKAEPANKHUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านเลขที่ 253 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-7
ตำบล :
  บางแคเหนือ
อำเภอ :
  เขตบางแค
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10160
โทรศัพท์ :
  0-2421-0119
โทรสาร :
  024210743
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/03/2522
อีเมล์ :
  pankhum26@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2