ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720158
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032039
รหัส Obec 6 หลัก :
  720158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nuannoradit Wittayakhom Rachamangkhalaphisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน59
ตำบล :
  บางบอน
อำเภอ :
  เขตบางบอน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  0-2429-3740
โทรสาร :
  0-2429-3740 ต่อ 106
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07022532
อีเมล์ :
  ndrschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:39:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายทศพล สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2