ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720161
รหัส Smis 8 หลัก :
  10032043
รหัส Obec 6 หลัก :
  720161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suankularb Wittayalai Thonburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10150
โทรศัพท์ :
  024968322
โทรสาร :
  024968323
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2551
อีเมล์ :
  sk_thonburi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขุนเทียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:26:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี


นายพิศณุ ศรีพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน