ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1011570059
รหัส Smis 8 หลัก :
  11020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  570059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางพลีใหญ่กลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANGPLEEYAIKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางพลี
ตำบล :
  บางพลีใหญ่
อำเภอ :
  บางพลี
จังหวัด :
  สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :
  10540
โทรศัพท์ :
  0-2337-3428
โทรสาร :
  0-2751-1295
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางพลีใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:42:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง


นางสาวขวัญศิริ กันแตง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน