ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเพรางาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230040
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  230040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเพรางาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpraongai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเพรางาย
ตำบล :
  หนองเพรางาย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  029271603
โทรสาร :
  029271603
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  praongai2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไทรน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเพรางาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 21:32:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเพรางายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน