ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลากค้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230046
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  230046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลากค้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlakkorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลากค้อน
ตำบล :
  ราษฎร์นิยม
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  025818607
โทรสาร :
  025818607
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ราษฎร์นิยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลากค้อน


นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลากค้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน