ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230080
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  230080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาดปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watladpladuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบางไผ่
ตำบล :
  บางรักพัฒนา
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  028342034
โทรสาร :
  021945063
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2476
อีเมล์ :
  watladpladuk99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรักพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มีนาคม 2563 เวลา 22:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก


นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2