ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230094
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  230094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญรัฐอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jarearnrat upatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านลากค้อน
ตำบล :
  ลำโพ
อำเภอ :
  บางบัวทอง
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11110
โทรศัพท์ :
  021036468
โทรสาร :
  021036468
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  jareonratschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางบัวทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:53:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์


นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน