ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230125
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  230125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รุ่งเรืองวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rungruengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสุเหร่าใหญ่
ตำบล :
  ท่าอิฐ
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025258000
โทรสาร :
  025258050
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  rrw.non@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าอิฐ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:10:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา


นางสาววรรณวิภา ฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน