ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230132
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  230132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongklua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน -
ตำบล :
  คลองเกลือ
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025746313
โทรสาร :
  025732093
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2495
อีเมล์ :
  klk.sch2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:58:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองเกลือ


นายปณต จตุพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน