ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230135
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  230135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphobanaoyschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพธิ์บ้านอ้อย
ตำบล :
  บางพูด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  5844218
โทรสาร :
  025844218
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15052482
อีเมล์ :
  watphobanaoyschool@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากเกร็ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย


นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน