ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230139
รหัส Smis 8 หลัก :
  12020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  230139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชลประทานสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cholpratansongkroh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
ตำบล :
  บางตลาด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025838339
โทรสาร :
  025843762
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  Cpskschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10:18:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์


นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2