ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทรน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230160
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  230160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทรน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sainoi Secondary School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโรงเรียนไทรน้อย เลขที่ 127
ตำบล :
  ไทรน้อย
อำเภอ :
  ไทรน้อย
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11150
โทรศัพท์ :
  025971199
โทรสาร :
  025971199 ต่อ 101
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  sainoischool@thaimail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 21:55:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทรน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2