ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1012230163
รหัส Smis 8 หลัก :
  12022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  230163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suankularb Wittayalai Nonthaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน51/4
ตำบล :
  ปากเกร็ด
อำเภอ :
  ปากเกร็ด
จังหวัด :
  นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  11120
โทรศัพท์ :
  025837030
โทรสาร :
  025837029
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  skn2543@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สวนกหลาบวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน