ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตะวันเรือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270037
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  270037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตะวันเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattawanruang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านคลองสี่
ตำบล :
  คลองสี่
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2986-6328
โทรสาร :
  029866328
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  twrschool2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 21:40:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตะวันเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2