ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270096
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  270096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพสพผลเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPOSOPPONCHAROEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้าน
ตำบล :
  คูคต
อำเภอ :
  ลำลูกกา
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  02-523-7987
โทรสาร :
  025237987
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  posopschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรรัตน์สัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลคูคต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09:04:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ


นายประกอบ ชินานุปกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน