ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270158
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  270158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ratsongkorwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองทะเล
ตำบล :
  หนองสามวัง
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  02-905-8480
โทรสาร :
  029058480
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2484
อีเมล์ :
  pookpooy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุล่มนววัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน