ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270159
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  270159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonprachanikornamnuaywat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองสำนัก
ตำบล :
  หนองสามวัง
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  029058469
โทรสาร :
  029058469
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2480
อีเมล์ :
  prachanikorn12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นววัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสามวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:53:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์


นายบุญลือ บุญฤทธิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน