ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธัญบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270184
รหัส Smis 8 หลัก :
  13022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  270184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธัญบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanyaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ประชาธิปัตย์
อำเภอ :
  ธัญบุรี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12130
โทรศัพท์ :
  02-523-8840
โทรสาร :
  02-523-8188
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เม.ย. 2493
อีเมล์ :
  contract@tbs.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รังสิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:07:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธัญบุรี


นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2