ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270193
รหัส Smis 8 หลัก :
  13022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  270193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Debsirinklongsibsam Pathumthani School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเลขที่ 37 หมู่บ้านสามัคคี
ตำบล :
  บึงคอไห
อำเภอ :
  ลำลูกกา
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12150
โทรศัพท์ :
  021901003
โทรสาร :
  021901005
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  dsp.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงคอไห
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี


นายพิษณุ เดชใด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2