ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310007
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  310007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phananchoeng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนวัดพนัญเชิง
ตำบล :
  คลองสวนพลู
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035-951568
โทรสาร :
  035-951568
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  pnc_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 12:54:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)


นายบรรจง น้อยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2