ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310400
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  310400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมสุรางค์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomsurang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจ.117
ตำบล :
  หอรัตนไชย
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035252270
โทรสาร :
  035328274
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2460
อีเมล์ :
  chomschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2