ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310403
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  310403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tharuanittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน75
ตำบล :
  ท่าเรือ
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3534-1120
โทรสาร :
  035342752
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  jitlada@tharua.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:50:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าเรือ


นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2