ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310419
รหัส Smis 8 หลัก :
  14012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  310419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangnoi Phanomyong Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  ชะแมบ
อำเภอ :
  วังน้อย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13170
โทรศัพท์ :
  035257262
โทรสาร :
  035271123
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2499
อีเมล์ :
  wangnoi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแมบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)


นายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน