ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490001
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  490001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsirijantaranimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาพระงาม
ตำบล :
  เขาพระงาม
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15160
โทรศัพท์ :
  036486771
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:29:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)


นายวรวิทย์ คำพลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน