ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490003
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  490003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งสิงห์โต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHUNGSINGTO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไผ่ขวาง
ตำบล :
  เขาพระงาม
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15160
โทรศัพท์ :
  036486874
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2471
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพระงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:55:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต


นางสุดารัตน์ แก่นสลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน