ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490005
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  490005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoggateium
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกกะเทียม 5
ตำบล :
  โคกกะเทียม
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15160
โทรศัพท์ :
  036486414
โทรสาร :
  036486414
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกกระเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:49:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)


นายถาวร คำเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน