ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490009
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  490009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGKEAW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านวัดหนองแก้ว
ตำบล :
  บางขันหมาก
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15160
โทรศัพท์ :
  0899017493
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :
  sarawin10@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขันหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:15:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองแก้ว


นายสารวิน ควรหัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน