ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถนนแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490010
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  490010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถนนแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattanonkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกพุทซา
ตำบล :
  เขาสามยอด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036422746
โทรสาร :
  036427471
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2458
อีเมล์ :
  wattanonkaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถนนใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 20:56:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถนนแค


นายชาติชาย พานิชชอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน