ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490012
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  490012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Changwattahanbok Lopburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดไก่
ตำบล :
  ทะเลชุบศร
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036412428
โทรสาร :
  036412428
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามยอดวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะเลชุบศร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:21:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี


นายสุทิน หลิ่มน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน