ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่ากล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490016
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  490016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่ากล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpaklauy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านป่ากล้วย
ตำบล :
  ท่าแค
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036423748
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กรกฎาคม2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:18:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่ากล้วย


นายราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ากล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน