ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490017
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  490017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chupsorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ตำบล :
  เขาสามยอด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036412809
โทรสาร :
  036412809
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  chupsorn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาสามยอด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 17:45:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)


นายสติ สุขชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน