ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490018
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  490018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระมะเกลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sramaklue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระมะเกลือ
ตำบล :
  เขาสามยอด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036420188
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาสามยอด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ


นายสัญชัย กัญญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระมะเกลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน