ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงสวอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490019
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  490019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงสวอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONGSAWONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดงสวอง
ตำบล :
  เขาสามยอด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  081-0446999
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/07/2490
อีเมล์ :
  watdongsawongs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 15:12:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงสวอง


นายปริญญา วรรณกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน