ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490020
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  490020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองบัวขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongbuakhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัวขาว
ตำบล :
  เขาสามยอด
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036420268
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/11/2479
อีเมล์ :
  NBK1069@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาสามยอด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:50:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว


นายโชคชัย ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน