ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490022
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  490022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangmai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   59   บ้าน-
ตำบล :
  ทะเลชุบศร
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  0614082237
โทรสาร :
  036411269
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  muangmaimmlop@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สามยอดวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองลพบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:38:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)


นายจารึก ขึ้นทันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน