ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490023
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  490023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ponromanson school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่าหวายทุ่ง-
ตำบล :
  ป่าตาล
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036413593
โทรสาร :
  036413593
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิบูลสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 08:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐


นายคำลพ ศิริมากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน