ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490025
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  490025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกลำพานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Koklamphanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกลำพาน
ตำบล :
  โคกลำพาน
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036-783671
โทรสาร :
  036-783671
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  koklamphan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:37:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา


นายณรงค์ฤทธิ์ ปลากัดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกลำพานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน