ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490027
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  490027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watdongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดงน้อย
ตำบล :
  กกโก
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ก.ค.2481
อีเมล์ :
  watdongnoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิบูลสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กกโก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงน้อย


นายประกอบ ประจงแต่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน