ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1016490030
รหัส Smis 8 หลัก :
  16010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  490030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ระหัต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadporahat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางขันหมาก
ตำบล :
  บางขันหมาก
อำเภอ :
  เมืองลพบุรี
จังหวัด :
  ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  15000
โทรศัพท์ :
  036420304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  watporahat_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางขันหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:17:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต


นายชัยวัฒน์ บุญมานำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน